LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2013. január 1-jével létrejött járási hivatal rendszeren belül, a Kazincbarcikai Járási Hivatal, a hivatalvezető hatáskörébe tartozó államigazgatási  feladatok ellátásához, a helyi önkormányzati hivatalokban, ügysegédek útján kívánja a lakossági ügyintézést segíteni.

Az ügysegédi feladatok az alábbiakban foglalhatók össze:


I. Szociálpolitikai feladatok ellátása

Döntésre előkészíti a hivatalvezető hatáskörébe tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket:

 • Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolására) megállapítása, megszüntetése
 • Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítására, megszüntetésére vonatkozó feladatok.
 • Közgyógyellátási ügyek Szoc. tv. 50. § (1) és (2) bekezdés alapján

Szociális ügyekben a kérelem átvétele, a csatolandó dokumentumok meglétének ellenőrzése, segítségnyújtás a kitöltésben, adott esetben környezettanulmány készítése, általános felvilágosítás nyújtása.

 • Hadigondozottak ellátásával összefüggésben:
 1. a hadigondozási igényjogosultságról,
 2. a hadirokkant járadékosztályba sorolásáról,
 3. az orvos szakértői szerv szakvéleményében megjelölt gyógyászati segédeszköz, valamint a hadi eredetű fogyatkozás megnevezéséről,
 4. a pénzellátások - beleértve az egyösszegű térítést és a temetési hozzájárulást is - megállapításáról és összegszerűségéről,
 5. a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító igazolványa,
 6. a hadigondozott igazolvány kiadásáról,
 7. a pénzellátás szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jogalap nélkül felvett pénzellátás visszafizetéséről.


II. Okmányirodai ügyintézés tekintetében:

 • tájékoztatás nyújtása a szükséges iratokról, az ügyintézés menetéről, kivéve közlekedésigazgatás és egyéni vállalkozói engedélyhez kötődő ügytípusok
 • szükség esetén időpont egyeztetés,
 • népesség
 • nyilvántartási ügyekben lakcímbejelentő lapok kiadása, kitöltésében segítségnyújtás.


III. Gyámhivatali - és gyermekvédelmi ügyek tekintetében:

 • időpont egyeztetése, alapinformációk nyújtása


IV. Közreműködik az alábbi feladatok ellátásában:

 • Tájékoztatást nyújt az 1993. évii III. törvén (Szt.) szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról.
 • Időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és ápolási díj vonatkozásában gondoskodik a jogosultság megállapítása, a az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából történő nyilvántartás (Winszoc Adatbázis) naprakész vezetéséről.
 • Gondoskodik az ápolási díjra és időskorúak járadékára való jogosultság feltételei fennállásának jogszabály szerint történő felülvizsgálatáról.
 • Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása esetében gondoskodik a havi rendszeres szociális ellátás összegének a változás időpontjától számított jogszabály szerint történő felülvizsgálatáról.
 • Kéthetente előkészíti a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentését az Egészségbiztosítási Pénztár felé.
 • A hadigondozásba vett személyről nyilvántartást vezet.
 • A hadigondozási járadékra, az egyösszegű térítésre és az egyéb pénzellátásokra való jogosultságot jogerősen megállapító, módosító, megszüntető határozatát megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek.
 • Jegyzőkönyvek felvétele.
 • Mozgásukban korlátozott személyek jogszabályban meghatározott kedvezményeinek igénybevételéhez szükséges előzetes vizsgálat elvégzéséhez a kérelem nyomtatvány kitöltésében segítségnyújtás, az orvosi dokumentációk másolatának átvétele.


Az ügysegéd ügyfélfogadási rendje:

Szerda: 8:00 - 15:30

Péntek: 8:00 - 13:00

Ügysegéd: Veresné Varga Mariann


Kurityán, 2013.02.01.


Veres Sándor jegyző